پلاک خوان

پلاک خوان

پلاک خوان دیجیفورت؛ سازگار با پلاک های فارسی

ماژول پلاکخوان دیجیفورت، یک ماژول هوشمند الکترونیکی هوشمند است که به وسیله OCR امکان تشخیص و خواندن پلاک خودروها را فراهم میاورد. پلاکخوان دیجیفورت با قابلیت اطمینان بسیار بالا، از تردد خودروهای غیرمجاز (ماشینهای دزدی، بدون پلاک، جریمه های پرداخت نشده و …) جلوگیری می نماید، در این حالت میتوان برای سیستم آلارمهایی تعریف نمود که اپراتور را آگاه سازد.
سیستم LPR دیجیفورت به وسیله دو روش فعال میشود: سنسور فیزیکی، سنسور مجازی

سنسور مجازی توسط تشخیص حرکت (motion Detection) خودرو، فعال میشود. سیستم با عبور خودرو از محوطه تعیین شده در نرم افزار، پلاک را تشخیص میدهد. استفاده از این نوع سنسور باعث حذف بسیاری از تجهیزات جانبی میگردد ولی پردازش سمت سرور افزایش می یابد.

سنسور فیزیکی شامل سنسورهای مادون قرمز یا القائی میباشد که برای تشخیص خودرو مورد استفاده قرار میگیرند. برای انتقال سیگنال به دیجیفورت و خواندن پلاک، از یک ماژول I/O اترنت میتوان استفاده کرد. در صورت بهره گیری از سنسور فیزیکی، پردازش سمت سرور بسیار کمتر خواهد بود و پلاکهای بیشتری به نسبت سنسور مجازی خوانده میشود.

پلاکخوان دیجیفورت را میتوان در بزرگراه ها، خیابانها، پارکینگها، مراکز خرید و هر مکانی که در آن نیاز به شناسیایی پلاک خودرو است، استفاده نمود. همچنین میتوان با استفاده از آن در گیتها و معابر ورودی، فقط امکان تردد خودروهای مجاز را داد.

برای استفاده بهینه از LPR باید در مورد مکان، زاویه، مسافت، ارتفاع، نور، شاتر و سایر عواملی که روی عملکرد دوربین تاثیرگذار است، نوع دوربین مورد استفاده، نوع ویدئو سرور، نوع شبکه و کابل کشی و عوامل محیطی کارشناسی تخصصی انجام داد.

قابلیتهای نسخه پلاک خوان دیجیفورت:

– خواندن پلاک های فارسی
– گرفتن عکس از یک یا چند دوربین پوششی
– انواع گزارشات تردد خودروها
– امکان فیلتر کردن تمامی گزارشات
– دارای گزارش ساز و امکان نوشتن اسکریپ گزارش
– سرعت و دقت بسیار بالا در خواندن پلاک ها
– آمار و گزارش از دقت پلاک های خوانده شده
– نمایش رنگ پلاک خوانده شده
– و …