Edge VCA

Edge VCA

دریافت آنالیز تصاویر از دوربین شبکه:

برخی از دوربینهای شبکه دارای قابلیت VCA یا همان آنالیز تصاویر به صورت داخلی میباشند. هزینه این دوربینها به نسبت دوربینهای عادی، بالاتر بوده و در صورت خرید ماژول آنالیز تصاویر، هزینه پروژه بالاتر میرود.
با استفاده از ماژول Edge VCA، نیازی به انجام هزینه در جهت خریداری سرورهایی که بتوانند پردازش آنالیز را انجام دهند نبوده و نرم افزار دیجیفورت میتواند آنالیز انجام شده توسط دوربین را نمایش و ذخیره سازی نماید و در گزارشات خود از متادیتاهای ایجاد شده استفاده نماید.

با این روش از هزینه های خرید سرور و ماژول آنالیز در پروژه کاسته شده و نیاز به منابع سخت افزاری کمتری نیز جهت پردازش میباشد.