‌جستجوی هوشمند

‌جستجوی هوشمند

یکی از ماژولهای نرم افزار دیجیفورت٬ Forensic Search و یا جستجوی هوشمند تصاویر میباشد.

توسط این قابلیت٬ تصاویر چندین ساعت شما به یک یا دو دقیقه کاهش پیدا کرده و بر روی تمامی المانهای متحرک در صفحه٬ زمان تردد ثبت میگردد. فیلترهای بسیاری از جمله رنگ٬ جهت حرکت٬ نوع شی و … میتواند شما را بسیار سریع به تصویر مورد نظر برساند.

یکی دیگر از قابلیتهای این ماژول٬ نمایش نقشه حرکت (Motion Map)٬ نقشه جهت (Direction Map) و نقشه حرارتی (Heat Map) از دوربین مورد نظر میباشد که به سادگی میتوان بیشترین جهت حرکت و ترددهای صورت گرفته شده را بررسی نمود.

در تصویر ذیل٬ خودروهایی که به رنگ آبی تردد داشته اند موضوع جستجو بوده است که هر کدام از خودروها با برچسب ترددشان در تصویر مشخص شده اند:

جستجوی هوشمند دیجیفورت
جستجوی هوشمند دیجیفورت