کیبورد کنترلر

کیبورد کنترلر

کیبورد دیجیفورت با رابط USB به سیستم متصل میشود و علاوه بر استفاده بهینه از اسپید دامها، یک دستگاه کاملا مناسب برای استفاده از نرم افزار بوده و همچنین جایگزین مناسب کیبورد و ماوس کامپیوتر میباشد.

امکانات کیبورد دیجیفورت:

– جا به جای سریع دوربینهای اسپید دام
– دسترسی سریع به Presetها
– نمایش سریع دوربینهای مورد نظر
– جا به جایی نمایش ها در نرم افزار
– نمایش تصاویر ضبط شده
– به کارگیری به عنوان ماوس و کیبورد
– فراخوانی آلارم ها
– فراخوانی رخدادها
– و …

مشخصات کامل کیبورد کنترلر دیجیفورت به شرح ذیل میباشد:

Digifort Keyboard Controller Features:

Camera shortcut: Show a specified camera on screen.
Virtual matrix: Send camera video to another server monitor.
Previous screen style: Select left mosaic.
Next screen style: Select the right moisac.
Full screen: Set selected object (camera, analytic, lpr) as Full Screen.
Hide toolbar: Hide surveillance client toolbar.
Refresh: Refresh the surveillance client.
Motion detection: Toggles the use of motion detection on the surveillance client.
Mosaic: Changes mosaic.
Screenshot: Saves a quick screenshot of the selected camera.
Events: Trigger an event.
Virtual Mouse: Enables and disables the feature to control the mouse from the Keyboard Controller.
Mouse left button: Mouse left button click.
Mouse right button: Mouse right button click.
Virtual Keyboard: Open and close Digifort Virtual Keyboard.
Opening iris: Opens the selected camera’s iris to increase picture brightness.
Closing iris: Closes the selected camera’s iris to reduce brightness of the image.
Focus near: Adjusts clarity of focus to a nearby object.
Focus far: Adjusts sharpness of focus for distant objects or landscapes.
PTZ Block: Block and unblock PTZ features of the selected camera.
Presets: Call a preset by the index.
PTZ Patrol: Change PTZ Patrol Scheme.
Virtual PTZ: Enable and disable Virtual PTZ.
Simple PTZ: Enable and disable Simple PTZ.
Zoom out: Zoom out the selected camera.
Zoom in: Zoom in on selected cameras.
Media player: Starts the media playback.
Media player controls Start playback, selects the recording time, forwarding recording, previous recording, start and pause video playback.
Play & Pause: Start and pause the video on media player.
LCD for camera identification: Shows surveillance information.
Joystick: Move PTZ cameras.