پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند با دیجیفورت

توسط قابلیت پارکینگ هوشمند نرم‌افزار دیجیفورت، شما میتوانید ظرفیت لحظه‌ای خودروها در پارکینگ را تشخیص داده و محل‌های خلی و اشغال شده را مشاهده نمایید.

آنالیز تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی دیجیفورت ‌این امکان را فراهم میسازد تا تمامی المانها و اجسام داخل صفحه شناسایی شوند. علاوه بر شناسایی، امکان اعمال قوانین و انجام محاسبات نیز برای انها وجود دارد. یکی از کاربردهای این سیستم میتواند در شمارش خودروهای حاضر در پارکینگ باشد. با مشخص شدن فضاهای پارک خودروها، دیجیفورت با دانستن ظرفیت کل پارکینگ، ظرفیت لحظه‌ای پارکینگ را محاسبه نموده و امکان نمایش آن بر روی نمایشگر دلخواه وجود دارد. تردد خودروها دایما در حال بررسی شدن میباشد و فضاهای پارکینگ خالی و پر نیز بر روی نقشه مشخص میباشند.

ویدیوی زیر گویای چگونی عملکرد سیستم پارکینگ هوشمند توسط نرم‌افزار دیجیفورت میباشد: